Metalliliitto yleiskorotus 2018


Teollisuusliiton valtuusto on hyväksynyt liiton ja Teknologiateollisuuden välille syntyneen uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen. . 2018. lokakuu 2017 Vuonna 2018 yleiskorotusta on tarkoitus olla 1,1 prosenttia, ja yrityskohtaisiin, paikallisesti päätettäviin palkankorotuksiin on varattu 0,5 prosenttia. marraskuu 2017 Metalliliitto on nykyään Teollisuusliitto. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat uudistaneet yrityskehitysorganisaatioita koskevan ylem Lue lisää. 18. joulukuu 2017 Sopimuksiin sisältyy myös toissijainen menettely, jossa palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella 1,1%:n ja 0,5%:n yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä työnantajan päättämänä ajankohtana kuitenkin viimeistään 1. 01. Teollisuusliitto on SAK:n, jäsen. Syksyn 2017 liittokierros. (Sisältää Auto- ja konekorjaamoalan työehdot, Auto- ja konekaupan työehdot sekä niille yhteiset liitesopimukset (luottamusmiessopimus, 7. 1. Kotimaa. 2018 (vuoden 2017 ratkaisu) tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Vuoden 2019 Teollisuusliitto syntyy, kun Metalliliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Puuliitto yhdistyvät 1. TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU mus ei sisällä palkkojen yleiskorotusta. vuonna 2018 keskimäärin 36,7 tuntia viikossa vuonna 2019 keskimäärin 36,7 tuntia viikossa. Palkkojen tarkistaminen toteutetaan työpaikoilla yritysten omista läh- . TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN. lokakuu 2017 Syksyn ensimmäinen iso palkkaratkaisu on syntynyt Teknologiateollisuuden ja SAK:hon kuuluvan Teollisuusliiton eli entisen Metalliliiton välille. 30. Kuvituskuva. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat uudistaneet . Työehtosopimukset. Kalenterivuoden 26. 2018 Yrityskehitysorganisaatioiden uusi työehtosopimus tuli voimaan 1. |. Vuoden 2018 alusta palkat nousevat niin sanotun perälaudan mukaan 1,1 prosentin yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin yrityskohtaisella erällä. Ammattiliitto, sopimuskausi, kattavuus ja mukanaolo kilpailukykysopimuksessa. Valtuusto päätti asiasta yllättävän tiukan äänestyksen jälkeen. Syksyllä 2017 ja keväällä 2018 aikaansaadut neuvottelutulokset on merkitty listaan keltaisella taustalla. Alla olevista linkeistä avautuvat autoalalla voimassa olevat työehtosopimukset: Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 2017-2020. Kilpailukykysopimuksen SAK:laiset työehtosopimukset 22. 31. Sopimuksen puolesta Metallityöväen Liitto ry. Vuonna 2019 yleiskorotusta olisi vastaavasti 0,9 prosenttia ja yrityskohtaista erää keskimäärin 0,7 prosenttia. – [Teollisuusliiton] Hallitukselta kritiikin kärki Yleiskorotus on kolmantena vuonna 16 e/kk, vähintään 0,43 %